rtg-rentgen-psa-kota

Ortopedia i RTG

- profilaktyka i leczenie zachowawcze
- diagnostyka kulawizn ( cyfrowy aparat RTG)
- RTG w kierunku dysplazji
-współpraca z chirurgiem ortopedą