Chirurgia

-zabiegi sterylizacji i kastracji
-zabiegi na powłokach ciała
-cesarskie cięcie
-zabiegi w obrębie jamy brzusznej
-mastektomia
-przepukliny