Profilaktyka

-szczepienia ochronne
-odrobaczenia
-ochrona przed ektopasożytami
-badania okresowe