Odrobaczanie

 Odrobaczanie psa jest konieczne w każdym wieku. Program odrobaczania można rozpocząc już w trzecim tygodniu życia odpowiednim preparatem. Zapobiega ono pogarszaniu się zdrowia zwierzęcia jak i możliwości zarażenia sie pasożytami przez ludzi, głównie dzieci.
Warto wiedziec, iż pasożyty wewnętrzne często nie dają oznak swojej obecności, dopiero przy silnym zarobaczeniu i zatruciu organizmu toksynami można zauważyc objawy, takie jak: apatia, wychudzenie, wymioty, zła okrywa włosowa, wydalanie pasożytów lub ich części, drgawki, objawy neurologiczne. Dorosły pies może dłużej znosic obecnośc robaków, szczenięta natomiast bardzo szybko mogą się rozchorowac lub umrzec z wycieńczenia.
Drogi zarażenia się pasożytami są różne, począwszy od śródmacicznej, po zjadanie jaj z kałem lub mięsem a nawet zabawę z innym zwierzęciem. Jeśli posiadamy więcej niż jedno zwierzę, pamiętajmy by odrobaczac je jednocześnie- gdy jedno z nich ma pasożyty jest praktycznie pewne, że pozostałe też je będą miały.
Kalendarz odrobaczeń:
# odrobaczanie u szczenięcia 3 tygodniowego
# do 6go miesiąca życia dobrze jest odrobaczac co miesiąc
# u dorosłych psów odrobaczanie powinno byc wykonywane co 6 m-cy
# u psów, które mają częstszy kontakt z innymi zwierzętami okres między odrobaczeniami powinien byc skrócony do 3 miesięcy.
U zwierząt, które źle znoszą środki odrobaczające zalecane jest badanie kału co najmniej dwa razy do roku na obecnośc jaj pasożytów.
Odrobacznie psów powinno następowac na ok 7-10 dni przed szczepieniem, gdyż u zarobaczonego psa szczepienie może byc nieskuteczne. Wszystkie leki powinny byc dopasowane do masy i wieku psa, oraz stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
Porady